VASTUUN NAISET ry

  

 

   Etusivu
   Logo
   Hallinto
   Jäsenjärjestöt  
   Haastattelut ja
    esinekeräys >

   Tutkimus
   Tapahtumat
   Yhteistyökumppanit
   Linkit

   Galleria 

 

Haastattelu- ja museaalisen materiaalin keräystyö

Vastuun Naiset ry:n haastattelutyö perustuu KORINA -hankkeeseen, joka käsittelee kotirintaman naisten panosta Pohjanmaalla sodan aikana ja sen jälkeen vv. 1938-50.

Kotirintaman Naisten antamat ensikäden tiedot ovat koko hankkeen perusta. Vastuun Naiset ry on organisoinut ja kouluttanut laajan 160 vapaaehtoisen haastattelijan verkoston, jonka avulla on haastateltu ja edelleen haastatellaan vielä elossa olevia kotirintaman naisia entisen Vaasan läänin alueella  sekä kerätään museaalisia materiaaleja.

Haastattelijoiden koulutustilaisuus ja vuosikokous Ilmajoella 2001

Tällä hetkellä on taltioitu 650 yksilöhaastattelua, joista 113  ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta. Tästä suunnattomasta vapaaehtoisesta työstä lämpimät kiitokset kaikille arvokkaan haastattelun antaneille sekä haastattelijoille, joiden työ vielä jatkuu. Haastattelujen litteroinnissa tällä hetkellä litteroituja
on 124 suomenkielistä ja 113 ruotsinkielistä.

Sähköisesti tallennetut ja litteroidut haastattelut sekä museomateriaalit säilytetään Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa, josta ne ovat erillisellä sopimuksella saatavissa tutkimustarkoitukseen. Maakuntamuseolle kiitokset monipuolisesta ja hyvästä yhteistyöstä, jossa tämän hankkeen osalta työn pääpaino on tällä hetkellä haastatteluiden litteroinnissa.

Vastuun Naiset ry kiittää lämpimästi jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöitä sekä yksityisiä kansalaisia, jotka ovat välittäneet haastateltavien yhteystietoja yhdistyksen hallituksen jäsenille. Niitä otetaan edelleen vastaan. Erityisesti toivomme vapaaehtoisia haastattelijoita  ja haastateltavia Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan  alueilla, josta on tällä hetkellä vähiten tallenteita.

Vastuun Naiset ry vastaanottaa edelleen sota- ja pula-ajan materiaalia, esineitä, valokuvia, kirjeitä ym..
 
 
     
  VASTUUN NAISET ry