VASTUUN NAISET ry


 

 

                                           

    Etusivu
   Logo
   Hallinto >
   Jäsenjärjestöt
   Haastattelut ja
   esinekeräys
   Tutkimus
   Tapahtumat
   Yhteistyökumppanit
   Linkit
   Galleria
 

 

 

   

Hallinto

Ylintä valtaa käyttää vuosikokous, joka kokoontuu kerran vuodessa ennen maaliskuun loppua.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jossa on puheenjohtaja, viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Työvaliokunta  kutsutaan koolle tarpeen mukaan.
Vastuun Naiset ry:llä ei ole palkallista henkilökuntaa.E
dessä vas. Raili Ranto-Kurikka, pj. Kirsti Ala-Harja, vpj. Marja-Liisa Haveri-Nieminen, Pirkko Uusi-Kauppila,
Takana vas. Leena Nokso ( † 2016) , Terttu Moinio, Liisa Ilolakso ja Ritva Silander

Kuva Foto Alkula

Hallitus  2017

Kirsti Ala-Harja, puheenjohtaja
puh. 050-344 7897, (06) 423 2422
kirsti.ala-harja@pp.inet.fi

Marja-Liisa Haveri-Nieminen, varapuheenjohtaja
puh. 0400-669 249,
marja-liisa.haveri-nieminen@netikka.fi

Liisa Ilolakso, sihteeri, tiedottaja
liisa.ilolakso@netikka.fi

Leena Malkamäki, taloudenhoitaja
puh.
044-550 2193
leena.malkamaki@helakeskus.fi

Terttu Moinio, vanhustyön asiantuntija, leikekirjan pitäjä
puh. 050-464 8559, (06) 423 1503
terttu.moinio@saunalahti.fi

Pirkko Antila
puh.0500 265 482
pirkko.antila@salnet.fi

Ritva Silander, IT-vastaava
puh. 040 0626 304
ritva.silander@netikka.fi

Kaarina Ketonen, jäsen
puh. 050 3636 218
kaarina.ketonen@outlook.com

Aira Alanko, emäntä
aira.alanko2@gmail.com
 

Kunniajäsenet

Raili Ranto-Kurikka
Pirkko Uusi-Kauppila

Varajäsenet ja yhteyshenkilöt:

Ritva Sorila, haastattelijoiden yhdyshenkilö
puh. 040 515 1432
ritva.sorila@pp.inet.fi

Liisa Toroska, varajäsen
puh. 041 503 5940
liisa.toroska@luukku.com

Seija-Leena Nevala-Nurmi, FT/tutkija
Antti Malinen FT/tutkija
Leena Martikkala, seurakuntatyön asiantuntija
Saara Ijäs, terveydenhuollon asiantuntija
Risto Känsälä, FM, museoasiantuntija
 

 
 
     
  VASTUUN NAISET ry