VASTUUN NAISET ry


 


 

 

    Etusivu
   Logo
   Hallinto
   Jäsenjärjestöt  
   Haastattelut ja
   esinekeräys
   Tutkimus
   Tapahtumat
   ▪Juhlat      
   ▪Koulutus ja seminaarit>
   ▪Virkistys
   Yhteistyökumppanit

   Linkit

   Galleria
 

 

 

Koulutus ja seminaarit

Ensimmäinen seminaari järjestettiin Seinäjoella vuonna 2000 pääesitelmöijänä dosentti Hanna Snellman Helsingin yliopiston kansatieteen laitokselta.

Vastuun Naiset ry ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo ovat toiminnan alusta lähtien järjestäneet koulutustilaisuuksia haastattelijoille.

Vastuun Naiser ry on hankkinut kaikki haastattelutyössä tarvittavat laitteet.

Ohjelmallisia juhlakokouksia on järjestetty Ilmajoella 2001 ja Kuortaneella 2006. Koulutustilaisuuksia on pidetty mm. Vaasassa, Kokkolassa, Lapualla, Vimpelissä, Kauhajoella Jurvassa , Lehtimäen opistolla, jossa edustajia lähikunnista sekä Seinäjoella.

Vuosikokousten yhteydessä järjestetyissä koulutustilaisuuksissa ovat olleet mukana mm. tri Harri Jokiranta ja KORINA-hankkeen tieteellinen johtaja tri Irene Roivainen Tampereen Yliopiston sosiaalipolitiikan- ja sosiaalityön laitokselta. Vastuun Naiset ry on yhdessä Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry:n kanssa osallistunut seminaariin Virroilla 2006 ja "Jussien" konserttiin Tampereen tuomiokirkossa 2007. Samassa yhteydessä pidettiin myös yhteistyöpalaveri tri Irene Roivaisen kanssa.

Vuonna 2007 Vastuun Naiset ry kävi tutustumassa Kurikan museon näyttelyyn "Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus 100 -vuotta - kurikkalaiset kansanedustajat ja Suomen kansanedustuslaitos".

Itsenäisyyspäivän tienoilla 2007 yhteistyössä koulutoimenjohtaja Jari Jaskarin kanssa Vastuun Naiset ry:n kahdeksan jäsentä kävivät kertomassa Seinäjoen kouluissa kotirintaman naisten ja koko kotirintaman elämästä ja selviytymisestä sota- ja pula-aikana. Tietoisku suunnattiin Törnävän ja Kivistön 5. ja 6. luokille, Kihniänkylän koululle sekä Seinäjoen lukiolle. Oppitunneilla kerrotut tiedot perustuivat KORINA-haastattelujen yhteydessä saatuihin tietoihin ja omakohtaisiin kokemuksiin. Mukana tunneilla olivat oppilaiden lisäksi myös opettajat.

Kihniän koulun oppilaat Matti Karjalainen ja Anna Ruohoniemi     kuuntelivat Raili Ranto-Kurikan kertomusta, miten kaupasta sai tärkeitäkin tavaroita ostaa vain  kupongeilla.

Varapuheenjohtaja Marja-Liisa Haveri-Nieminen teki ajankohdan historian faktoista tietopaketin Vastuun Naiset ry:n käyttöön. Lisäksi oppitunneilla näytettiin ajankohtaan liittyvää kuva-aineistoa ja kuultiin sodanajan musiikkia. Koulukäynteihin osallistuivat Kirsti Ala-Harja, Marja-Liisa Haveri-Nieminen, Inkeri Pajuluoma, Leena Nokso, Raili Ranto-Kurikka, Ritva Sorila, Marja-Leena Lähteenmäki ja Leila Koskenranta. Tietoisku oli tarpeellinen ja onnistunut, mikä todettiin opetustoimenjohtaja Jari Jaskarin kanssa pidetyssä palautepalaverissa.

Marraskuussa 2008 Vastuun Naiset ry järjesti kiitosseminaarin "Kiitos menneestä. Kohti uusia haasteita" KORINA -hankkeessa mukana olleille. Haastattelumateriaaliin pohjautuvasta tähän asti toteutuneesta tieteellisestä tutkimustyöstä kertoi hankkeen tieteellinen johtaja YTT Irene Roivainen Tampereen yliopistosta.

YTT Irene Roivainen

 
 
       
  VASTUUN NAISET ry