VASTUUN NAISET ry


 


  

 

   Etusivu
   Logo
   Hallinto
   Jäsenjärjestöt  
   Haastattelut ja
   esinekeräys
   Tutkimus>
   Tapahtumat
   Yhteistyökumppanit
   Linkit

   Galleria


 

 Tutkimus

KORINA-tutkimushankkeen kokonaistavoitteena on selvittää, kuinka entisen Vaasan läänin alueella kotirintaman naiset selviytyivät sotien ja niiden jälkeisen pula-ajan sekä jälleenrakentamis- kauden murroksesta. Samalla etsitään strategioita jotka voisivat toimia malleina nykypäivän ongelmia ratkaistaessa.

Hanke jakautuu kahteen toisiaan täydentävään osaan, museaaliseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Museaalisessa osassa kerätään sota- ja pula-aikana kotirintamalla toimineiden naisten arkeen, työhön ja juhlaan liittyvää esineistöä, arkistomateriaalia ja suullista muistitietoa. Näistä koottu aineisto käytetään korkeakouluissa tieteelliseen tutkimukseen ja tulokset soveltuvin osin tukemaan nyky-yhteiskunnan kehitystä. Museaalisesta materiaalista sekä tutkimuksen antamista tuloksista toteutetaan näyttelyitä ja julkaisuja. Koko tutkimuksen tulokset käytetään soveltuvin osin tukemaan nyky- ja tulevan yhteiskunnan kehitystä.

Tutkimushanketta edelsi Oulun yliopistossa FT Marianne Junilan tekemä esitutkimus.


Marita Junila

Varsinaisen KORINA -hankkeen tieteellisenä johtajana toimii Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan- ja sosiaalityön laitoksella yliassistentti YTT Irene Roivainen. Kouluttaja ja yhteyshenkilö on YTT Harri Jokiranta. Muita yhteistyökumppaneita  ovat eri yliopistot ja korkeakoulut, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo ja lähimuseot.

Tutkimuksia

Seija-Leena Nevala-Nurmi, Maaseutuyhteisö jälleenrakennuskaudella. Teoksessa Onnen aika? Valoja ja varoja 1950-luvulla. Toim. Kirsi-Maria  Hytönen ja Keijo Rantanen. Atena-kustannus, Jyväskylä 2013

Kongressiesitelmä
"Social capital promoting communal well-being" jonka Irene Roivainen ja Harri Jokiranta pitivät  Kööpenhaminassa 2003, sisältyy julkaisuun Arkea kotirintamalla

Pro gradu -tutkielmat

Tähän mennessä kerätyn ja litteroidun aineiston pohjalta Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitoksella on  YTT Irene Roivaisen ohjaamana tehty seuraavat pro gradu-tutkielmat:
•Eilola Anne
Sota- ja pula-ajan paikallisyhteisöllisyys pohjalaisten kotirintamanaisten kertomana
Tampereen yliopisto
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos
Sosiaalityön pro gradu –tutkielma, 2004
•Uusitalo Marjo
Lapsen päivä sota-aikana Etelä-Pohjanmaalla
Tampereen yliopisto
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos
Sosiaalityön pro gradu –tutkielma, 2005
•Helin Sanna ja Korpi Tanja
Etelä-Pohjalaisten kotirintamanaisten arjesta selviytyminen sota- ja pula-aikana
Tampereen yliopisto
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos
Sosiaalityön pro gradu –tutkielma, 2006

•Tuomi-Toljola Susanna
Aviopuolisoiden välinen suhde talvi-ja jatkosodassa,
Tampereen yliopisto
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos
Sosiaalityön pro gradu-tutkielma, 2008

Kandidaattityöt
Arkea kotirintamalla,
Tutkimusprojektiopintojen seminaari
Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos. Lukuvuonna  2002-2003, Harri Jokiranta ja Irene Roivainen
Roivainen Irene & Jokiranta Harri, Social capital promoting communal well-being
Sisältää seuraavat kandidaattityöt (seminaarityöt):
•Heusala-Ekberg Minja, Siirtolaisuuden paikka yhteisössä
•Honkala Paula, “Joo mutta kovaa pärjättihin ja keriittihin” Puhtaus kotirintamalla 1938-1950
•Lankinen Sari, Kotirintaman yhteisön koostumus
•Nihtilä Heidi, Naisten arki
•Oja-Heiniemi Laura & Räsänen Jenni-Maria, Nuoret naiset kotirintamalla – Kertomuksia harrastuksista ja sosiaalisesta toiminnasta
•Palomäki Susanna & Sundman Teija, ”Kaikkien oli otettava osaa yhteiseen kamppailuun” Työn kautta rakentunut yhteisöllisyys kotirintamalla 1930-1950
•Uusitalo Marjo, Lapsen päivä sota-aikana

Arkea kotirintamalla 2,
Tutkimusprojektiopintojen seminaari
Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos. Lukuvuonna 2003-2004, Irene Roivainen
Sisältää seuraavat kandidaattityöt (seminaarityöt):•Heikkilä Jenni ”Sota-ajan kriisit”
•Heikkinen Tanja & Helin Sanna, ”Lähiyhteisön muutos ja merkitys talvi- ja jatkosodan aikana”
•Markkanen Milja, ”Sota-aika ja pula – Kuinka kansa ravitsi itsensä sodan aikana”
•Meskanen Anne, ”Ikääntyvien naisten ja vanhusten elämää sota-aikana Etelä-Pohjanmaalla”
•Väätäinen Satu, ”Äitien arjesta selviytyminen sota-aikana vuosina 1939-1945”

Åbo Akademin Vaasan yksikössä ja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on aineistosta tehty  myös lopputyöt.

Näitten kaikkien kirjalliset kopiot säilytetään Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon arkistossa. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo tulee julkaisemaan myöhemmin tutkielmista paperiversioita, jotka liitetään Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon julkaisusarjaan.
 
     
  VASTUUN NAISET ry