VASTUUN NAISET ry


 


   

 

   Etusivu
   Logo
   Hallinto
   Jäsenjärjestöt  
   Haastattelut ja
   esinekeräys
   Tutkimus
   Tapahtumat
   Yhteistyökumppanit>
   Linkit
   Galleria
 

 

Yhteistyökumppanit

Vastuun Naiset ry:n korvaamattomana yhteistyökumppanina on toiminut Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, jonka entinen johtaja Marja-Liisa Haveri - Nieminen on KORINA -hankkeen museaalisen osion vastuuhenkilö. Kaikki kerätty materiaali on lahjoitettu Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon tiloihin, josta sitä luovutetaan erillisellä sopimuksella tutkijoiden käyttöön.

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon  henkilöistä toimistosihteeri Lea Kivelä on pitänyt ajan tasalla haastattelijoiden ja haastateltavien sekä kertyneen materiaalien luetteloita ja museoapulainen Virpi Halme on ohjannut haastatteluita litteroineita henkilöitä.

Yhteistyösopimuksia on tehty mm. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan - ja sosiaalityön laitoksen kanssa, jossa johtajana on YTT Irene Roivainen. Vaasan yliopiston kanssa ollaan tekemässä yhteistyösopimusta.

Lisäksi sopimus on tehty Seinäjoen ammattikorkeakoulun ravitsemisalan Kauhajoen yksikön ja Svenska Yrkeshögskolanin  (Vaasa) kanssa. 

 

 

 
 

     
  VASTUUN NAISET ry